piątek, 11 lutego 2011

BIAŁORUŚ 2010 .

Na ilustracji koperty przedstawiono:Karol Jan Aleksander Hutten-Czapski h. Leliwa (ur. 15 sierpnia starego stylu 1860, Stańków k. Mińska Litewskiego – zm. 30 stycznia 1904, Frankfurt nad Menem) – polski hrabia, prezydent Mińska Litewskiego w latach 1890 -1901, filantrop.Był najstarszym synem hr. Emeryka Czapskiego, znanego numizmatyka i Elżbiety z baronów Meyendorff. Nauki podstawowe pobierał w domu, po czym został zapisany do niemieckiego gimnazjum Sankt-Annen-Schule w Petersburgu, gdzie zdał maturę w roku 1878. Następnie studiował ekonomię polityczną i statystykę na uniwersytecie w Dorpacie (dziś Tartu) i otrzymał stopień kandydata (w systemie rosyjskim odpowiednik doktora) w roku 1882. Ojciec Emeryk wystąpił w tych latach z rosyjskiej służby państwowej i zajął się porządkowaniem i katalogowaniem swych kolekcji, więc Karolowi przypadło zadanie administracji dóbr rodzinnych. W roku 1890 hrabiego Karola wybrano na prezydenta miasta Mińska. Dokonał on niesłychanie wiele dla miasta, wśród jego zasług były:wprowadzenie elektryczności, wprowadzenie komunikacji tramwajowej, wprowadzenie wodociągów miejskich, wprowadzenie kanalizacji miejskiej, stworzenie miejskiego banku kredytowego, założenie bezpłatnego szpitala położniczego, wybrukowanie bocznych placów i ulic, założenie przytułków dla ubogich i bezdomnych, otwarcie dwóch nowych szkół średnich, założenie Towarzystwa Ubezpieczeń Rolnych. otwarcie tanich kuchni dla robotników, założenie przychodni dla prostytutek, założenie rzeźni miejskiej, Karol Czapski mieszkał przez te wszystkie lata w swym majątku Stańków i jeździł do miasta na ogół konno, bez względu na pogodę. W Stańkowie założył bezpłatny szpital chorób zakaźnych dla ludności swych majątków, przez cały czas obok obowiązków głowy miasta wypełniał jak najsumienniej zadania administratora dóbr rodzinnych. Działalność w Mińsku, mieście niebogatym, finansował w dużej mierze z własnych środków, co było nie bez dużego uszczerbku dla rodzinnej finansów. W wieku lat tylko 41 Karol Czapski musiał ustąpić ze względów zdrowotnych ze stanowiska prezydenta Mińska Litewskiego i zmarł trzy lata później na gruźlicę płuc we Frankfurcie nad Menem.Był żonaty z Marią Leontyną Pusłowską (1870-1965) i miał czworo dzieci, z których syn Emeryk August (1897-1979) był za czasów II Rzeczypospolitej starostą w podgranicznych Stołpcach i później posłem na sejmy lat 1930 i 1935.
Wg http://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Hutten-Czapski
Dzięki WIKTOR !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz