czwartek, 3 lutego 2011

BIAŁORUŚ 2010 .

5 wrzesnia 2010 roku Ministerstwo Łączności i Informatyzacji wprowadziło do obiegu artystyczną kopertę z oryginalnym, wydrukowanym znaczkiem o taryfie "A". Na znaczku strona z Biblii natomiast na ilustracji po lewej stronie koperty przedstawiono cerkiew Matki Boskiej w Chojnikach. Nad ilustracją napis * Dzień Białoruskiej Literatury w Chojnikach*.
Na ilustracji i na znaczku za 900 rubli widnieje herb miasta Chojniki.
Znaczek ostemplowano datownikiem okolicznościowym w dniu 05.09.2010 w Urzędzie Pocztowym Chojniki - 2.
Walor bardzo piękny - dziękuję WIKTOR !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz