wtorek, 23 sierpnia 2011

BIAŁORUŚ 2011 .20 lipca 2011 r. wprowadzono do obiegu pocztowego kopertę z nadrukiem na znaczku o nominale *A*, "500 lat od chwili nadania Nowogródkowi magdeburskiego prawa."
Znak "A" odpowiada stawce za wysłanie zwykłego listu o wadze do 20 g wyłącznie na terytorium Republiki Białoruś.
Nowogródek - jedno z najstarszych miast na ziemi białoruskiej. Czas jego powstania historycy okreslili na koniec X wieku. Natomiast nadanie miastu prawa magdeburskiego nastąpiło w 1511 r.
Na ilustracji koperty przedstawiono najważniejsze zabytki miasta oraz pomnik Adama Mickiewicza.

Nowogródek,biał. Навагрудак – miasto w zachodniej Białorusi w obwodzie grodzieńskim, ok. 29,2 tys. mieszkańców.
Stolica województwa nowogródzkiego Wielkiego Księstwa Litewskiego i I Rzeczypospolitej / 1500-1795 /, stolica województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej.
Dziękuję bardzo WIKTOR za interesujący historycznie walor filatelistyczny.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz