niedziela, 11 listopada 2012

BIAŁORUŚ .

Koperta.
Mołodeczno – miasto położone nad Uszą, stolica rejonu w obwodzie mińskim Białorusi. Odległość od Mińska wynosi 75 km, od Wilna – 130 km., ok. 94,2 tys. mieszkańców.

Swoją nazwę miasto prawdopodobnie otrzymało od rzeki Mołodeczanki. W miejscu ujścia tej niewielkiej rzeczki do Uszy został wzniesiony zamek, w pobliżu którego w XIV wieku zaczęła rozwijać się osada.
Pierwsza historyczna wzmianka o Mołodecznie odnosi się do roku 1388. 16 grudnia 1388 roku Dymitr Korybut Olgierdowicz, książę Nowogrodu Siewierskiego, wydał na zamku w Mołodecznie dokument, zapewniający wierność hołdowniczą Władysławowi II Jagielle i królowej Jadwidze.
Bardzo dziękuję WIKTOR!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz