niedziela, 10 listopada 2013

BIAŁORUŚ.

Emisja koperty dnia 12 sierpnia 2013 r. w nakładzie 60 000 szt. poświęcona jest
АНДРИЕВСКИЙ Аркадий Степанович / 1928 - 1986 / urodzonemu w Bobrujsku.
Założycielowi szkoły szermierki w Mohylewie, wszechstronnemu sportowcowi i trenerowi.
Bardzo dziękuję za walor WIKTOR !!!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz