niedziela, 1 lutego 2015

ZSRR 1990.
List od Borysa nadany dnia 03.011990 r. z Republiki Tatarstan nad rzeką Kamą.
List opłacono znaczkiem za 5 kopiejek z 3 znaczkowej serii /wszystkie znaczki po 5 kopiejek/ z 1988 r. Wszystkie 3 znaczki wydano dla uczczenia *XIX Zjazdu Wszechrosyjskiej Komunistycznej Partii /bolszewików/*, który odbył się w pażdzierniku 1952 r. w Moskwie.
Serię 3 znaczków o wym. 55,50 x 26 mm. wydano w nakładzie  2 300 000 szt.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz